Platforma nationala de informare despre vaccinarea COVID-19


Structura anului scolar 2019 - 2020
GHIDUL CANDIDATULUI 2019 - 2020

Anunt burse vara - Anunt corigente 2018 - 2019


SEDINTE COMPLETARE OPTIUNI CLASA a VIII-a


Locuri libere invatamant profesional
Informatii utile
Legislatie

Documente 2019 - 2020

1. Ordin privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2019-2020

2. Ordin 4266 pentru punerea in aplicare a masurilor privind sistemul de invatamant in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei

3. Ordin 4115 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2019 - 2020

4. Ordin 4248 de modificare si completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei VIII-a in anul scolar 2019-2020

5. Ordin 4916 privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020

6. Procedura cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist/tulburari specifice de invatare care sustin examenele nationale: evaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat - sesiunea 2020

7.ORDIN cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011

ANEXA 2 - METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011 

8. Ordin Nr.4302 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2020-2021, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei

9. M.O. - 442 BIS

 

Documente 2018 - 2019
   - Adresa

Anul scolar 2017-2018

1. Ordin pentru modificarea si completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar


2. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019

 

3. Ordin nr. 5485 din data de 13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019

 

4. Ordin nr. 3220 din data de 19.02.2018 privind structura anului scolar 2018-2019

 

5Ordin privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2017-2018

 

6Ordin privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2018

 

 

7. Ordin nr. 3242 din data de 23.02.2018 privind aprobarea Calendarului si  a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019

 

8. Regulament de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP) - 2018


9Legea Educatiei Nationale nr.1 /2011 cu completarile si modificarile ulterioare - (documentul PDF poate fi descarcat printr-un singur click aici).

 

10Plan de imbunatatire a calitatii educationale oferite pentru anul scolar 2017-2018

 

11. Raport de analiza a activitatii desfasurate in scoala Gimnaziala "Profesor Oprea Mihai Negoiesti - Brazi in anul scolar 2017-2018 Sem I

 

12. Ordin pentru aprobarea Statutului Elevului nr.4742 din data de 10.08.2016

 

13. Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a - Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale


Documente ce sustin strategia anticoruptie:

 

Legea Educatiei Nationale nr.1 /2011 cu completarile si modificarile ulterioare - (documentul PDF poate fi descarcat printr-un singur click aici).

Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticorupție în educație.

Regulamentul de Oraganizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar.

Codul  de etica si deontologie profesionala

Procedura de evaluare cadre didactice/personalului didactic auxiliar si nedidactic - OMECTS 6143/2011 SI OMECTS 4613/28.06.2012

Precizarii privind evaluarea psihosomatica a copiilor in  vederea inscrierii in clasa pregatitoare si in clasa I anul scolar 2014 - 2015.

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2014-2015.

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2014-2015.

METODOLOGIA de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2014-2015.